View Word Category - Directions and getting around town

Take a quiz with these words (free online)
English Polish View details
Jak dość do ... How to get to ... How to get to ... » Jak dość do ...
gdzie jest...? Where is...? Where is...? » gdzie jest...?
którędy? Which way? Which way? » którędy?
skręć Turn Turn » skręć
skręć w lewo Turn left Turn left » skręć w lewo
skręć w prawo Turn right Turn right » skręć w prawo
zawróć Go back Go back » zawróć
idź dalej Keep going Keep going » idź dalej
tam będzie... There will be... There will be... » tam będzie...
To tu It is here It is here » To tu
To tutaj It is here It is here » To tutaj
To tam It is there It is there » To tam
Jest obok... it is next to... it is next to... » Jest obok...
Niedaleko Not far away Not far away » Niedaleko
Blisko Near Near » Blisko
Daleko Far away Far away » Daleko
jest między ... a ... It is between ... and ... It is between ... and ... » jest między ... a ...
To po lewej stronie It is on the left side It is on the left side » To po lewej stronie
To po prawej stronie It is on the left side It is on the left side » To po prawej stronie
na skrzyżowaniu... At the junction (crossroads)... At the junction (crossroads)... » na skrzyżowaniu...
idź Go Go » idź
Należy iść You must go You must go » Należy iść
północ North North » północ
południe south south » południe
wschód east east » wschód
zachód west west » zachód
na północy To the north To the north » na północy
na południu in the south in the south » na południu
na wschodzie in the east in the east » na wschodzie
na zachodzie in the west in the west » na zachodzie
ulicia street street » ulicia
most bridge bridge » most
końca ulicy End of the street End of the street » końca ulicy
przejść przez ulicę cross the street cross the street » przejść przez ulicę
Take a quiz with these words (free online)